Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Broj sati osposobljavanja Iznos u kunama
PPSP UV bez PDV-a s PDV-om
A1 Neposjeduje kategoriju 30 20 3.568,00 kn

4.460,00 kn

A1 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 7 980,00 kn

1.225,00 kn

A1 AM 0 10 1.400,00 kn 1.750,00 kn
A1 A1 bez poluge mjenjača 0 5 700,00 kn 875,00 kn
A2 Neposjeduje kategoriju 30 20 3.568,00 kn 4.460,00 kn
A2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 15 2.100,00 kn 2.625,00 kn
A2 A1, AM 0 10 1.400,00 kn 1.750,00 kn
A2 A2 bez poluge mjenjača 0 5 700,00 kn 875,00 kn
A Neposjeduje kategoriju 30 25

4.768,00 kn

5.960,00 kn
A B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 15 2.400,00 kn 3.000,00 kn
A A1, A2, AM 0 10 1.600,00 kn 2.000,00 kn
A A bez poluge mjenjača 0 5 800,00 kn 1.000,00 kn
B Ne posjeduje kategoriju 30 35 5.304,00 kn 6.630,00 kn
B A1, A2, A, F, G, AM 4 30

3.990,40 kn

4.988,00 kn
B B na automatski mjenjač 0 10 1.296,00 kn 1.620,00 kn

 PLAĆANJE SVIM MOGUĆIM KARTICAMA
AMERICAN, DINERS, VISA SPLITSKA BANKA
I PBZ KARTICA U 2-12 RATA BEZ KAMATA I NAKNADA
POTROŠAČKI KREDIT (SPLITSKA BANKA) 2-24 MJESECA
PLAĆANJE PUTEM UPLATNICA ILI NA BLAGAJNI AŠ
5 RATA BEZ KAMATA, U 10 RATA S 5% KAMATE