KategorijaKandidat već posjeduje kategorijuBroj sati osposobljavanjaIznos u kunama
PPSPUVbez PDV-as PDV-om
A1 Neposjeduje kategoriju 30 20 4.128,00 kn 5.160,00 kn
A1 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 15 2.520,00 kn 3.150,00 kn
A1 AM 0 10 1.680,00 kn 2.100,00 kn
A1 A1 bez poluge mjenjača 0 5 840,00 kn 1.050,00 kn
A2 Neposjeduje kategoriju 30 20 4.128,00 kn 5.160,00 kn
A2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 15 2.520,00 kn 3.150,00 kn
A2 A1, AM 0 10 1.680,00 kn 2.100,00 kn
A2 A2 bez poluge mjenjača 0 5 840,00 kn 1.050,00 kn
A Neposjeduje kategoriju 30 25

5.768,00 kn

7.210,00 kn
A B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 15 3.120,00 kn 3.750,00 kn
A A1, A2, AM 0 10 2.000,00 kn 2.500,00 kn
A A bez poluge mjenjača 0 5 1.000,00 kn 1.250,00 kn
B Ne posjeduje kategoriju 30 35 5.304,00 kn 6.630,00 kn
B A1, A2, A, F, G, AM 4 30

3.990,40 kn

4.988,00 kn
B B na automatski mjenjač 0 10 1.184,00 kn 1.480,00 kn

 PLAĆANJE SVIM MOGUĆIM KARTICAMA
AMERICAN, DINERS, VISA SPLITSKA BANKA
I PBZ KARTICA U 2-12 RATA BEZ KAMATA I NAKNADA
POTROŠAČKI KREDIT (SPLITSKA BANKA) 2-24 MJESECA
PLAĆANJE PUTEM UPLATNICA ILI NA BLAGAJNI AŠ
5 RATA BEZ KAMATA, U 10 RATA S 5% KAMATE