Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Broj sati osposobljavanja Iznos u kunama
PPSP UV bez PDV-a s PDV-om
A1 Neposjeduje kategoriju 30 20 3.040,00 kn

3.800,00 kn

A1 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 7 980,00 kn

1.225,00 kn

A1 AM 0 10 1.400,00 kn 1.750,00 kn
A1 A1 bez poluge mjenjača 0 5 700,00 kn 875,00 kn
A2 Neposjeduje kategoriju 30 20 3.040,00 kn 3.800,00 kn
A2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 15 2.100,00 kn 2.625,00 kn
A2 AM 0 10 1.400,00 kn 1.750,00 kn
A2 A1 0 7 980,00 kn 1.225,00 kn
A2 A2 bez poluge mjenjača 0 5 700,00 kn 875,00 kn
A Neposjeduje kategoriju 30 25

4.240,00 kn

5.300,00 kn
A B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H 0 15 2.400,00 kn 3.000,00 kn
A AM 0 15 2.400,00 kn 3.000,00 kn
A A1 0 7 1.120,00 kn

1.400,00 kn

A A2 0 5 800,00 kn 1.000,00 kn
A A bez poluge mjenjača 0 5 800,00 kn 1.000,00 kn
B Ne posjeduje kategoriju 30 35 4.776,00 kn 5.970,00 kn
B A1, A2, A, F, G, AM 4 30

3.920,00 kn

4.900,00 kn
B B na automatski mjenjač 0 10 1.296,00 kn

1.620,00 kn

Kategorija

Dodatne usluge        
B ispitni sat ili dopunski sat   1 129,60 kn

162,00 kn

A1, A2 ispitni ili dopunski sat   1 140,00 kn

175,00 kn

A ispitni ili dopunski sat   1 160,00 kn

200,00 kn

  Ispisnica     160,00 kn

200,00 kn

  Korištenje prometnog vježbališta (jednokratno)     80,00 kn

100,00 kn

 


  • PLAĆANJE KARTICAMA U 2-12 RATA BEZ KAMATA I NAKNADA
  • POTROŠAČKI KREDIT (OTP) 2-24 MJESECA
  • PLAĆANJE PUTEM UPLATNICA ILI GOTOVINOM NA BLAGAJNI AUTOŠKOLE  (UKUPAN IZNOS TREBA PODMIRITI DO IZLASKA NA ZAVRŠNI ISPIT)
  • ZA JEDNOKRATNO GOTOVINSKO PLAĆANJE  ILI PUTEM UPLATNICE TEČAJA B KATEGORIJE ODOBRAVAMO POPUST 6%